Reklamasjonshåndtering Ramo AS

 

Det er lite som er mer frustrerende når et produkt blir ødelagt eller ikke fungerer som forventet. Vi i Ramo ønsker til enhver tid å rydde opp i dette så fort som mulig og i den forbindelse har vi laget en reklamasjonsprosedyre slik at vi skal kunne behandle din sak så raskt som mulig. Vi trenger derfor følgende informasjon fra dere.

 

 

  1. Ett bilde av produktet
  2. Ett bilde av rammenummer / infotagg på produktet
  3. Tre bilder av skaden
  4. Ett bilde av kvitteringen
  5. Beskrivelse av problemet

 

Dette gjelder alle varemerker hos Ramo as.

 

Det er viktig av bildene er gode nok til at vi kan se feilen, husk derfor å ta bildet i godt nok lys og sørg for at området du tar bilde av er i fokus.

 

Normal reklamasjonstid i Norge er 2 år på de fleste produkter, eller 5 år på produkter som er ment å vare lenger enn 2 år under normal bruk.

 

 

 

Reklamasjonsforespørsler ønsker vi at blir sendt til kundeservice@ramo.no

 

Normal behandlingstid er 2-4 arbeidsdager.

Husk og legg ved så god dokumentasjon som mulig, dette vil korte ned behandlingstiden.